x026-18 94 00x

info@elbyran.se

Elbyrån har under de senaste åren samarbetat med

flera dataföretag och deras kunder. Vår uppgift har

varit att tillgodose deras behov av datanät och att se

till så allt fungerar- teleanslutningar och

elinstallationer. Våra installatörer är utbildade och

certifierade och vi lämnar 15 års systemgaranti.

 

Vi kompletterar befintliga nät. Vi projekterar och

installerar även helt nya datanät med Kategori6 - 6A.

 

Datanät

Generella fastighetsnät -

ett strategiskt beslut!

 

Datorn och telefonen på våra skrivbord

kommer att bytas ut ett flertal gånger

under de kommande femton åren, men

fastighetsnätet, -kablarna i väggen, förväntas

finnas där som en osynlig men nog så viktig

del av företagets infrastruktur under många

år framöver. Idén bakom generella fast-

ighetsnät är enkel. Företagets kostnader

sänks genom strukturerade installationer

och lång livslängd.

Adress

Elbyrån i Gävle AB

Strömsbrovägen 11, 803 09 Gävle
Telefon:
x026-18 94 00x, Fax: x026-66 16 50x
E-post: info@elbyran.se

... mer Elbyrån

... på Facebook

... på Instagram

Elbyrån har under de senaste åren samarbetat med

flera dataföretag och deras kunder. Vår uppgift har

varit att tillgodose deras behov av datanät och att se

till så allt fungerar- teleanslutningar och

elinstallationer. Våra installatörer är utbildade och

certifierade och vi lämnar 15 års systemgaranti.

 

Vi kompletterar befintliga nät. Vi projekterar och

installerar även helt nya datanät med Kategori6 - 6A.

 

Generella fastighetsnät -

ett strategiskt beslut!

 

Datorn och telefonen på våra skrivbord

kommer att bytas ut ett flertal gånger

under de kommande femton åren, men

fastighetsnätet, -kablarna i väggen, förväntas

finnas där som en osynlig men nog så viktig

del av företagets infrastruktur under många

år framöver. Idén bakom generella fast-

ighetsnät är enkel. Företagets kostnader

sänks genom strukturerade installationer

och lång livslängd.

Adress

Elbyrån i Gävle AB

Strömsbrovägen 11, 803 09 Gävle
Telefon:
x026-18 94 00x, Fax: x026-66 16 50x
E-post: info@elbyran.se

... mer Elbyrån

... på Facebook

... på Instagram