x026-18 94 00x

info@elbyran.se

Elbesiktningar – en billig obligatorisk försäkring

En fackmannamässigt utförd elbesiktning

säkerställer att fastigheten har säkra elinstallationer

som inte orsakar fara för person eller egendom.

 

Minimering av risker är en av hörnstenarna i vår

verksamhet. Elektriska anläggningar hör till

människans bästa vänner, men installation och

användning kräver att man följer strikta regler

för att inte skapa risk för bränder och personskador.

 

Elbesiktningar

FÖRDELAR MED BESIKTNING AV ELINSTALLATIONER

• Ökar säkerheten i din verksamhet, arbetsmiljö och bostad

• Minskar risken för brand

• Minskar risken för maskin- och personskador

• Minskar risken för driftavbrott

 

Adress

Elbyrån i Gävle AB

Strömsbrovägen 11, 803 09 Gävle
Telefon:
x026-18 94 00x, Fax: x026-66 16 50x
E-post: info@elbyran.se

... mer Elbyrån

... på Facebook

... på Instagram

Elbesiktningar – en billig obligatorisk försäkring

En fackmannamässigt utförd elbesiktning

säkerställer att fastigheten har säkra elinstallationer

som inte orsakar fara för person eller egendom.

 

Minimering av risker är en av hörnstenarna i vår

verksamhet. Elektriska anläggningar hör till

människans bästa vänner, men installation och

användning kräver att man följer strikta regler

för att inte skapa risk för bränder och personskador.

 

Adress

Elbyrån i Gävle AB

Strömsbrovägen 11, 803 09 Gävle
Telefon:
x026-18 94 00x, Fax: x026-66 16 50x
E-post: info@elbyran.se

... mer Elbyrån

... på Facebook

... på Instagram