x026-18 94 00x

info@elbyran.se

Smarta – eller intelligenta – hus för tankarna till

framtiden. Men numera är tekniken så pass enkel att

i stort sätt vilken villa som helst – ny eller gammal –

kan bli smartare med hjälp av automatiserande system.

 

Det handlar egentligen om automatiserade lösningar

som underlättar i hemmet. Man kan även övervaka

och styra bostaden på distans via mobil eller dator,

och få larm om något händer. Intelligensen ligger i

styrsystemet, som tar emot information från olika

sensorer, detektorer, kontakter och givare,

bearbetar denna och i sin tur styr funktioner som

belysning, lås, värme och ventilation och larm.

Kommunikationen kan ske via speciella kablar, via

elnätet och/eller trådlöst samt via radiovågor.

 

Smarta Hus

Så vad innebär det att ett hus är "smart"?

Mer avancerade system kan man övervaka

och styra via webbläsaren i en dator eller på din

smarta mobil. Fjärrstyrning via mobilen kan vara

särskilt praktiskt för den som är lite glömsk; slog

jag verkligen av spisen?

 

Med en enkel knapptryckning är oron skingrad.

Eller så kan man via mobilen sätta på kaffet

i lagom tid innan man kommer hem.

Ett annat användningsområde är

avläsning av olika värden, som exempelvis

temperatur eller energiförbrukning,

 

 

 

Det är bara fantasin, och behoven, som sätter

gränser för vad man kan göra. Och att göra

sitt hus smart är inte bara praktiskt, utan också

ekonomiskt och miljövänligt.

 

Att exempelvis sänka temperaturen någon grad

när ingen är hemma dagtid – för att sedan höja

den igen när de första familjemedlemmarna

kommer  hem – är ett bra sätt att hålla

energikostnaderna nere.

 

 

Smarta system kan också övervaka och larma

vid exempelvis intrång. Larmcentral meddelas,

sirener kan aktiveras, ute- och innebelysning

fås att blinka.

 

Brandvarning är en annan viktig

funktion, där samtliga brandvarnare i hemmet

kan aktiveras om en av dem skulle lösas ut och

larmet skickas till förinställda nummer om du

inte är hemma.

 

 

 

Adress

Elbyrån i Gävle AB

Strömsbrovägen 11, 803 09 Gävle
Telefon:
x026-18 94 00x, Fax: x026-66 16 50x
E-post: info@elbyran.se

... mer Elbyrån

... på Facebook

... på Instagram

Smarta – eller intelligenta – hus för tankarna till

framtiden. Men numera är tekniken så pass enkel att

i stort sätt vilken villa som helst – ny eller gammal –

kan bli smartare med hjälp av automatiserande system.

 

Det handlar egentligen om automatiserade lösningar

som underlättar i hemmet. Man kan även övervaka

och styra bostaden på distans via mobil eller dator,

och få larm om något händer. Intelligensen ligger i

styrsystemet, som tar emot information från olika

sensorer, detektorer, kontakter och givare,

bearbetar denna och i sin tur styr funktioner som

belysning, lås, värme och ventilation och larm.

Kommunikationen kan ske via speciella kablar, via

elnätet och/eller trådlöst samt via radiovågor.

 

Mer avancerade system kan man övervaka

och styra via webbläsaren i en dator eller på din

smarta mobil. Fjärrstyrning via mobilen kan vara

särskilt praktiskt för den som är lite glömsk; slog

jag verkligen av spisen?

 

Med en enkel knapptryckning är oron skingrad.

Eller så kan man via mobilen sätta på kaffet

i lagom tid innan man kommer hem.

Ett annat användningsområde är

avläsning av olika värden, som exempelvis

temperatur eller energiförbrukning,

 

 

 

Mer avancerade system kan man övervaka

och styra via webbläsaren i en dator eller på din

smarta mobil. Fjärrstyrning via mobilen kan vara

särskilt praktiskt för den som är lite glömsk; slog

jag verkligen av spisen?

 

Med en enkel knapptryckning är oron skingrad.

Eller så kan man via mobilen sätta på kaffet

i lagom tid innan man kommer hem.

Ett annat användningsområde är

avläsning av olika värden, som exempelvis

temperatur eller energiförbrukning,

 

 

 

Det är bara fantasin, och behoven, som sätter

gränser för vad man kan göra. Och att göra

sitt hus smart är inte bara praktiskt, utan

också ekonomiskt och miljövänligt.

 

Att exempelvis sänka temperaturen någon

grad när ingen är hemma dagtid – för att

sedan höja den igen när de första familjemedlemmarna kommer

hem – är ett bra sätt att hålla

energikostnaderna nere.

 

 

Smarta system kan också övervaka och larma

vid exempelvis intrång. Larmcentral meddelas,

sirener kan aktiveras, ute- och innebelysning

fås att blinka.

 

Brandvarning är en annan viktig

funktion, där samtliga brandvarnare i hemmet

kan aktiveras om en av dem skulle lösas ut och

larmet skickas till förinställda nummer om du

inte är hemma.

 

 

 

Adress

Elbyrån i Gävle AB

Strömsbrovägen 11, 803 09 Gävle
Telefon:
x026-18 94 00x, Fax: x026-66 16 50x
E-post: info@elbyran.se

... mer Elbyrån

... på Facebook

... på Instagram